Un informe de SEO Birdlife alerta que l’ampliació del port de València pot modificar “de manera important l’onatge a les platges de Pinedo i el Saler”

Platges del sud de València després d'una tormenta.

“El volum de dragatge del canal d’accés i la dàrsena en el nou projecte és considerablement més gran que en el del 2007 (més de 14 vegades superior) i es produeix en una zona més àmplia, ja que envaeix la zona II d’aigües exteriors de la zona de servei del port de València i crea una rasa d’uns 1.200 metres d’amplària en direcció perpendicular a la dels onatges més freqüents, cosa que modifica de manera important l’onatge incident a les platges de Pinedo i el Saler”.

Aquesta és una de les conclusions que ixen de l’‘Anàlisi de context per al desenvolupament del contracte de l’àrea marina de l’Albufera’ fet per l’organització SEO Birdlife en què s’analitza l’estat de conservació de l’espai Natura 2000 del Parc Natural.

Aquest espai comprén la Zona d’Especial Protecció per a les aus (ZEPA) de l’Albufera, amb 8.414,87 hectàrees de zona marina (un 28,94% de les 29.285,57 hectàrees de superfície de la ZEPA), i el Lloc d’Interés Comunitari (LIC) de l’Albufera, la superfície marina del qual és de 6.727,34 hectàrees (un 24,43% de les 27.538 hectàrees de superfície del LIC), i que queda inclosa per complet en l’àrea delimitada per la ZEPA.

La normativa sobre la Xarxa Natura 2000 indica que els estats hauran d’emetre per a les ZEPA i les zones especials de conservació, “mesures de conservació” adequades que responguen a les exigències ecològiques dels hàbitats i les espècies presents en el lloc que han motivat la inclusió de l’espai en la Xarxa Natura 2000.

No obstant això, segons el responsable d’espècies i espais de SEO Birdlife, Pablo Vera, quan es va projectar l’ampliació portuària “no es va es va fer adequadament l’informe obligatori d’afecció a Xarxa Natura 2000, amb les deficiències consegüents que això va implicar per a disposar d’un estudi adequat d’impacte ambiental i la declaració posterior d’impacte ambiental del 2007” ja que “no hi hagué un estudi d’afecció a cadascun dels hàbitats marins ni les espècies identificades en la fitxa Xarxa Natura de l’Albufera, ni d’altres espècies recollides en les directives d’ocells i d’hàbitats”.

El document, que analitza la situació dels fons marins de tota la costa al sud del port de València entre Pinedo i Cullera, així com de la fauna, la contaminació i la qualitat de les aigües, inclou un ‘Diagnòstic participatiu dels grups d’interés de l’àrea marina de l’Albufera’ fet l’any passat en què van intervindre la Generalitat Valenciana, la Demarcació de Costes, agències sectorials (Turisme Comunitat Valenciana), associacions de veïns, esportives i de turisme, clubs nàutics, Federació de Pesca, fundacions conservacionistes i ambientals, instituts d’investigació i universitats.

En aquest apartat, “respecte a les pressions i les amenaces que han de superar-se per aconseguir una millora mediambiental de l’àrea marina de l’Albufera, destaquen la contaminació de l’àrea marina i la mala qualitat de les seues aigües, i es recalca la importància de tindre una bona qualitat de les aigües per al bon estat de les espècies i dels hàbitats marins”.

Les diferents entitats han posat de manifest que “aquest problema repercuteix en el desenvolupament d’activitats com la pesca, les activitats recreatives i d’oci, etc., i s’identifiquen com a principals focus de contaminació de les aigües els abocaments que arriben de la depuradora de Pinedo i el seu emissari submarí, així com les goles de desguàs de l’Albufera”.

Respecte a les extraccions d’arena per a la regeneració de platges, l’opinió general és que “sí que afecten l’estat de conservació de l’àrea marina de l’Albufera, però es necessitaria disposar de més informació i estudis detalladament per poder avaluar-ho millor”.

Finalment, “és important i pertinent destacar que dins d’‘altres impactes’, el problema més comentat per la majoria d’agents consultats és l’afecció que ha tingut el port de València en tota aquesta àrea, ja que ha afectat la dinàmica dels corrents marins, l’aportació de sediments, la destrucció de fons marins, etc.” i afig que “l’ampliació futura del port es considera una amenaça que podria agreujar la situació de l’àrea marina i litoral”.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats