Picassent redueix 20 euros el preu de les escoletes per a xiquets amb discapacitat després de denunciar una mare que els costaria el doble

Una persona amb diversitat funcional.

“No deixa de sorprendre que, davant la queixa de la mare d’un xiquet amb diversitat funcional sobre la discriminació que implica que el seu fill pague el doble que els altres xiquets que assisteixen a l’escola municipal, se’ns informe per part de l’Ajuntament de Picassent que aquesta diferència de preu final és inevitable, perquè fins i tot s’ha bonificat el preu final en més percentatge a les famílies amb fills amb discapacitat”.

Així de contundent diu una resolució del Síndic de Greuges, Ángel Luna, del 30 d’octubre passat motivada per la denúncia de la mare d’un xiquet amb diversitat funcional sobre la pretensió del consistori de la localitat de cobrar 40 euros per l’escoleta de Pasqua als xiquets amb discapacitat, el doble que a la resta. La queixa va ser impulsada per la portaveu municipal de Compromís en la localitat, Trini Carballo, qui ja havia portat l'assumpte al ple municipal, sense aconseguir per aqueixa via l'equiparació de preus.

En el seu escrit, el Síndic considera que “hi ha altres opcions més respectuoses amb la legislació vista i els principis que en provenen, que permeten fixar un preu públic per a aquests xiquets/es amb diversitat funcional inferior a l’establit pels paràmetres normals, sense perjudici que sobre aquest puguen plantejar-se bonificacions concretes, fins a arribar al mateix preu per a tots els xiquets/es, amb independència de la diversitat funcional d’alguns d’ells”.

Per aquest motiu, insta l’Ajuntament que establisca “la mateixa taxa per a totes les famílies dels xiquets/es que assistisquen a les escoles municipals organitzades en períodes de vacances, amb independència de la diversitat funcional d’alguns d’ells/es”.

La resolució del Síndic es basa en diferents normatives: “Especialment l’article 49 de la Constitució posa de manifest que l’objectiu final de l’actuació dels poders públics, entre els quals s’inclouen els ajuntaments, ha de perseguir en aquest àmbit i en la mesura de les seues possibilitats garantir la millora de la qualitat de vida d’aquest grup heterogeni de persones, mitjançant l’assoliment de la seua plena integració social i, per això mateix, mitjançant el ple assoliment de la seua igualtat efectiva amb la resta del cos social”.

En defensa seua, l’Ajuntament de Picassent va al·legar que “el preu públic de cada escola es fixa segons el cost total del servei i el motiu fonamental de la gran diferència de cost entre ambdues és a causa de la ràtio: 1 monitor per menor amb discapacitat i 1 monitor cada 12 o 15 menors sense discapacitat”.

Així doncs, la corporació assegura que “no aplica taxes discriminatòries a les persones amb diversitat funcional, per contra, bonifica la taxa fins a un 91,16% a les famílies amb fills/es amb diversitat funcional, una bonificació més gran que els menuts que acudeixen a l’escola municipal”.

Davant aquestes al·legacions, la mare de l’alumne que va posar la denúncia insisteix que “la taxa aplicada per l’Ajuntament de Picassent en el tema que ens ocupa està basada en un criteri d’igualtat, per bé que hauria d’aplicar-se un criteri d’equitat: ajudar més a qui ho necessita més”, un criteri compartit pel Síndic sobre la base del raonament jurídic esmentat.

Sobre aquest tema, l’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia Ferrer (PSPV), ha assegurat a elDiario.es que l’Ajuntament seguirà la recomanació del Síndic i equipararà els preus a tots els xiquets: “L’Ajuntament de Picassent està plenament conscienciat des de fa anys en la igualtat i la integració social, com demostra la gran quantitat de tallers i activitats que es fan en aquest sentit, i per tant aqueixa diferència de preus per a l’escoleta, que va ser la proposta tècnica en funció dels costos del servei, es corregirà perquè tots els xiquets paguen 20 euros”.

Etiquetas
Publicado el
12 de noviembre de 2020 - 22:26 h

Descubre nuestras apps

stats