Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

CV Opinión cintillo

Moltes gràcies! Docents imprescindibles!

0

Després de dos cursos sotmesos a la dictadura de la pandèmia, el primer que hem de donar són les gràcies a la comunitat educativa i especialment al personal docent, pedra angular del sistema educatiu i el múscul que l'ha fet funcionar, malgrat les dificultats, limitacions i problemes que per al desenvolupament de l'educació ha suposat la crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint. Aquesta crisi ha posat de manifest i evidència les mancances que té el nostre sistema educatiu; però els i les docents han demostrat amb el seu esforç i treball que l'escola té un paper fonamental en la societat, ja que han garantit el dret a l'educació dels nostres xics, xiques i joves, per la qual cosa poden sentir-se orgullosos i orgulloses del seu treball, i tampoc hem d'oblidar que l'educació és element essencial en la solució a la pandèmia. Moltes gràcies mestres i professores, docents imprescindibles!!!

Sota l'amenaça del virus comencem un tercer curs en el qual el professorat ha d'esforçar-se per aconseguir que els centres educatius siguen segurs i saludables. Cal respectar les normes sanitàries bàsiques (grups de convivència estable, ús de màscares, neteja de mans, presa de temperatura, ventilació creuada i respecte a les distàncies de seguretat). També té el professorat que aconseguir que el seu alumnat recupere i reforce els aprenentatges essencials, perduts, dissolts i disgregats per la crisi. La pandèmia ens ha ensenyat que la presencialitat i l'atenció personalitzada i directa al nostre alumnat és essencial per a garantir l'èxit escolar de la ciutadania, el seu dret a l'educació, prestant un servei públic educatiu de qualitat. No hem d'oblidar que l'educació és una eina de cohesió i transformació social.

Des del Sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics PV, conscients d'aquesta situació i realitat, considerem que per a garantir que el pròxim curs siga segur i saludable, al mateix temps que es recupera la màxima presencialitat, s'ha d'actuar sobre dos eixos fonamentals molt concrets: l'increment de les plantilles docents i la reducció de ràtios escolars.

Pese els esforços realitzats per la Generalitat per a aconseguir aquests objectius, les mesures adoptades fins al moment no són suficients. Per a nosaltres, el professorat extra a contractar hauria de el doble de l'anunciat per la Conselleria d'Educació. Per la seua part la reducció de ràtios, que implica una indubtable millora en la qualitat educativa i una atenció més directa i personalitzada de l'alumnat (molt necessària en aquests temps de pandèmia i de pèrdua i de dificultats perquè adquirisquen els aprenentatges essencials), haurien d'haver-se situat en un màxim de 15 alumnes/as per mestre/a en Educació Infantil i Primària i en un màxim de 20 alumnes/as per professor/a en la resta dels ensenyaments.

Nous reptes i desafiaments ens esperen aquest nou curs 2021-2022, i des del sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics PV continuarem lluitant per la millora de les condicions laborals de totes i tots els professionals de l'ensenyament, aprofundint en la senda marcada per les nostres prioritats per a la reversió de les retallades educatives i la lluita contra la pandèmia, com ara la reducció progressiva de l'horari lectiu dels docents, que se situarà aquest curs (en l'ensenyament públic) en 23 hores lectives setmanals per a mestres i mestres (encara que la nostra reivindicació és 20 hores lectives) i 18 hores lectives per al professorat de la resta d'etapes educatives; l'increment de l'oferta pública d'ocupació docent (amb 3.000 places aquest curs per a l'ingrés en el cos de mestres i mestres), que permetrà estabilitzar i consolidar les plantilles docents, transformant ocupació precària i interina en ocupació estable i de qualitat, resolvent i sancionant el frau en la contractació temporal de la nostra administració educativa mitjançant un pacte d'estabilitat negociat; i finalment (per assenyalar solament tres de les nostres prioritats), l'actualització i millora dels permisos, llicències i altres drets de conciliació del col·lectiu docent.

Per a finalitzar, tampoc oblidem des del Sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics PV que, en defensa dels drets i les condicions laborals del professorat, hem d'estar vigilants en l'aplicació i desenvolupament de la nova llei educativa, la LOMLOE i la futura Llei orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional.

Etiquetas
stats