Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

El Ministeri de Transició Ecològica trasllada al Port de València els seus dubtes sobre la polèmica ampliació

La vicepresidenta quarta, Teresa Ribera.

El Ministeri de Transició Ecològica que dirigeix la vicepresidenta socialista Teresa Ribera, a través de la Direcció General de Costes, ha culminat l'informe de compatibilitat amb l'estratègia marina sol·licitat per l'Autoritat Portuària de València (APV) en relació amb el polèmic projecte de l'ampliació nord, que després dels canvis implementats no s'ajusta als paràmetres de la declaració d'impacte ambiental (DIA) de 2007, sobre la qual a més hi ha dubtes legals respecte a la vigència.

Aquest informe que ja s'ha remés a l'organisme portuari és preceptiu i vinculant, per la qual cosa la tramitació administrativa del projecte no podia avançar fins que no estiguera finalitzat. D'aquesta manera, la intenció de l'APV és aprovar definitivament el projecte constructiu dels molls en el pròxim consell d'administració del 16 de desembre, per a remetre'l posteriorment al Govern per a la seua aprovació en el Consell de Ministres.

Sobre aquest tema, fonts de l'APV van comentar aquest dilluns a eldiario.es que l'informe conclou que “a la vista de la documentació i informació disponible, s'observa que els efectes de l'actuació sobre els objectius ambientals de l'estratègia marina llevantina-balear, en principi, no posara en risc la consecució del bon estat ambiental”.

I, després d'això, “s'emet informe de compatibilitat favorable amb condicions”. Tanmateix, no es van detallar quins són els condicionants imposats per Costes ni tampoc es va fer públic el document: “Els tècnics de l'APV estan analitzant aquest informe”, van explicar.

D'altra banda, fonts ministerials van comentar que amb data 2 de desembre de 2021 va tindre entrada en la Demarcació de Costes a València ofici de l'APV, sol·licitant informe de compatibilitat amb l'estratègia marina llevantina-balear en relació amb les actuacions incloses en el projecte de construcció del moll de contenidors de l'ampliació nord del Port de València.

“És un expedient molt complex, que afecta les tres subdireccions” i que ha requerit de diverses reunions amb l'APV “per aclarir alguns dubtes”. No obstant això, tampoc van aclarir els esmentats dubtes ni els condicionants inclosos en l'informe.

L'informe de compatibilitat amb estratègies marines es regula en la Llei 41/2019, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, i en el Reial decret 79/2019, de 22 de febrer pel qual es regula l'informe de compatibilitat i s'estableixen els criteris de compatibilitat amb les estratègies marines.

D'acord amb aquesta normativa, l'autorització de qualsevol activitat que requerisca, bé l'execució d'obres o instal·lacions en les aigües marines, el seu llit o el seu subsol, bé la col·locació o depòsit de matèries sobre el fons marí, així com els abocaments, haurà de comptar amb l'informe favorable del Ministeri de Transició Ecològica respecte de la compatibilitat de l'activitat o abocament amb l'estratègia marina corresponent.

La finalitat dels informes de compatibilitat és garantir que aquestes activitats no posen en risc els objectius ambientals de les estratègies marines.

Segons l'esmentada legislació, l'informe pot ser favorable, favorable amb condicions o directament desfavorable si les actuacions vulneren els objectius mediambientals de l'estratègia marina corresponent. El temps transcorregut per a l'elaboració de l'informe, quasi un any quan allò normal és un mes, i el que s'haja aprovat amb condicions, denota que hi ha dubtes sobre el projecte en el departament de Ribera.

Els dubtes legals del projecte

El projecte constructiu del moll de contenidors per a la polèmica ampliació nord del Port de València contempla diverses qüestions que xoquen frontalment amb la declaració d'impacte ambiental (DIA) de l'any 2007 en no estar-hi contemplades.

Una de les més rellevants és que estableix un màxim de 19 milions de metres cúbics de material de farciment per a construir els nous molls, mentre que el projecte actual contempla la utilització de 25,6 milions de metres cúbics, 6 més del contemplat.

A més, hi ha seriosos dubtes sobre la seua vigència, motiu pel qual Ports de l'Estat va sol·licitar a l¡APV que emetera una certificació que el projecte no requereix sotmetre's a un nou procediment ambiental, amb caràcter previ a l'aprovació d'aquest, fet que es desconeix si ja s'ha complit.

D'altra banda, l'Audiència Nacional té pendent de resoldre un recurs sobre la cessió de la condició d'òrgan substantiu a l'APV, que al seu torn és el promotor, la qual cosa implica que és el mateix organisme el que ha de decidir si realitza una nova declaració d'impacte ambiental.

Etiquetas
stats