Un treballador valencià cobra un 27% menys que el salari mitjà a la Unió Europea i un 9,5% menys que en Espanya

Un cambrer en una terrassa en la plaça de la Mare de Déu de València.

elDiariocv

València —

0

Un treballador valencià cobra, de mitjana, un salari brut de 1.598 euros, un 27,2% inferior a la remuneració mitjana dels 27 països de la Unió Europea, de 2.194 euros mensuals, amb dades del 2021. En termes absoluts, els valencians cobren de mitjana al mes 596 euros menys que la resta dels treballadors de la UE, cosa que suposa 7.152 euros menys per any. Aquesta posició de desavantatge també es manté en el conjunt d’Espanya, on el sou mitjà és de 1.751 euros bruts al mes (21.012 euros anuals). És a dir, un treballador valencià cobra, de mitjana, un 9,5% menys que en el conjunt d’Espanya (153 euros menys al mes).

Són algunes de les conclusions del ‘VIII Monitor Anual Adecco sobre Salaris’, basats en dades de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral, que analitza la remuneració mitjana espanyola i valenciana, des de diferents perspectives.

Aquest informe apunta que el salari mitjà valencià “està en màxim històric” i, malgrat el desavantatge amb comparació a la remuneració mitjana europea, la Comunitat Valenciana (igual que Espanya) està en “una situació intermèdia”, ja que hi ha 15 països europeus els salaris mitjans dels quals són inferiors, mentre que els 11 restants tenen remuneracions més altes.

Els 27 països comunitaris es poden classificar en tres grups segons el salari mitjà mensual. En primer lloc, hi ha onze països amb un salari mitjà inferior a 1.100 euros per mes, majoritàriament els socis comunitaris d’Europa de l’Est. Després hi ha set països menys amb una remuneració mitjana de més de 1.100 euros, entre els quals es col·loca Espanya, amb 1.751 euros de mitjana, o Portugal, Xipre, Itàlia i França, entre altres. Finalment, hi ha un grup de nou països amb remuneracions mitjanes de més de 2.500 euros per mes, per exemple, Finlàndia, Suècia, Àustria, Bèlgica, Alemanya, Dinamarca i Luxemburg.

En el cas de la Comunitat Valenciana, segons Adecco, la seua situació relativa és de “clar avantatge amb comparació als països de l’Est d’Europa, però resulta desfavorable respecte dels països més avançats de la UE”. Per exemple, la bretxa salarial entre els treballadors valencians i els alemanys va arribar el 2021 a 1.405 euros mensuals (16.860 euros anuals), la qual cosa implica que la remuneració valenciana va resultar un 46,8% més baixa que la germànica.

Aquesta diferència significa, per exemple, que un assalariat mitjà valencià necessita treballar 22 mesos per a tindre un ingrés similar al d’un assalariat mig alemany en un any.

La comparació és una mica més favorable respecte de la veïna França, encara que així i tot la diferència entre totes dues remuneracions mitjanes arriba a 848 euros per mes (10.176 euros anuals). Això significa que el salari mitjà valencià és un 34,7% inferior al francés.

Malgrat l’anterior, el nivell de les remuneracions a la Comunitat Valenciana resulta envejable per a 15 països de la UE, més que duplicant el salari mitjà de tres d’aquest. Per exemple, el salari mitjà valencià és 2,8 vegades més alt que el de Bulgària (1.598 i 562 euros/mes, respectivament), amb una diferència mensual de 1.036 euros (12.432 euros/any). Els diners percebuts per un treballador mitjà búlgar al cap d’un any és similar al que cobra un valencià en poc més de quatre mesos.

Sense arribar a una magnitud tan àmplia, l’avantatge salarial dels empleats valencians és “molt gros amb comparació a Portugal”, ha destacat Adecco. En concret, el salari mitjà valencià supera en un 44,5% el del país lusità (1.106 euros/mes), cosa que es tradueix en una diferència de 492 euros mensuals (5.904 euros/any).

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats