València transformarà l’avinguda d’Ausiàs March en un bulevard enjardinat i eliminarà les dues passarel·les per als vianants

Així quedarà la nova avinguda d'Ausiàs March.

L’avinguda d’Ausiàs March, a València, deixarà de ser una prolongació de la pista de Silla i es convertirà en una gran via més integrada a la ciutat, amb espais amplis per als vianants i enjardinats. De fet, les dues passarel·les per als vianants que té en l’actualitat, més pròpies de les autovies, es retiraran, tal com es va fer en l’avinguda del Cid, amb molt bons resultats pel que fa a la millora de la connectivitat per als vianants a banda i banda del vial.

L’Ajuntament convertirà en zona de vianants les vies de servei i el vial passarà dels 10-12 carrils de circulació actuals (sis per sentit) a sis (tres per sentit) i inclourà un carril bici bidireccional, mentre que les passarel·les se substituiran per passos de vianants arran de terra.

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, en representació de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha presentat dilluns el nou projecte de renaturalització i transformació de l’esmentada avinguda d’Ausiàs March en un bulevard de preeminència per als vianants i ambiental vinculat al Parc Central i connectant les grans vies en els barris del sud-est. Una actuació que ix dels pressupostos participatius Decidim València de fa dues edicions.

L’àrea total d’actuació en l’avinguda esmentada és de 81.900 m², i el pressupost per a la redacció del projecte, de 600.000 euros, encara que s’estima que el cost total del projecte ascendiria a uns 14 milions d’euros.

“Aquest projecte dotarà els barris de Malilla, En Corts i Na Rovella de nous espais públics i zones verdes, a més dinamitzarà l’activitat comercial al voltant de la zona d’actuació, millorarà la qualitat ambiental i potenciarà la mobilitat sostenible”, explica l’edil.

En paraules del regidor Borja Sanjuán: “Aquesta actuació entronca amb una estratègia de generar grans itineraris per a vianants, places per a vianants i corredors verds que es du a terme des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana”. Amb la renaturalització de l’avinguda d’Ausiàs March es generarà un corredor de biodiversitat, un eix entre el Parc Central i els espais verds perifèrics que mitigarà els efectes del canvi climàtic a la ciutat.

Les actuacions que estan dissenyant des del departament de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, consistiran en l’ampliació d’espai per a vianants i per a mobilitat activa i sostenible, implantació de vegetació per a formar espai verd que dona més qualitat ambiental i implantació d’usos ciutadans al llarg de l’eix: carril bici, espais de plaça i trobada, zones biosaludables, zones de joc, instal·lacions esportives menudes i microreserves de biodiversitat.

L’àrea total d’actuació en l’avinguda d’Ausiàs March és de 81.900 m², i la longitud total és de 1.250 metres. En total es recuperaran 37.000 m² d’espai per a vianants, que, juntament amb l’actual, formen un total de 54.500 m². Els percentatges d’espai per a vianants i espai per al trànsit rodat canvien.

Ara un 78% és per al trànsit rodat i un 22% per a vianants, “El nou eix verd d’Ausiàs March transforma, invertint el percentatge i multiplicant per tres l’espai per a vianants amb un 66% i un 34% per al trànsit rodat”, ha apuntat Sanjuán.

Les estratègies i els criteris mediambientals se centren en: selecció d’espècies vegetals de fulla caduca o perenne segons la necessitat de control solar, maximització de la superfície vegetal, superfícies permeables amb el terreny i materials i textures que redueixen l’efecte illa de calor.

“L’objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en aquests entorns, reduint la contaminació ambiental i acústica i guanyant un espai de trobada i elements de connexió amb el barri”, apunta Sanjuán.

Per a la gestió de l’aigua s’aplicaran superfícies permeables al terreny, tret de la calçada i les voreres, sobre instal·lacions soterrades, sistema de recollida directa d’aigües de la calçada en la xarxa de sanejament, drenatge directe de les superfícies verdes al terreny per a la recàrrega d’aqüífers naturals i jardins de pluja i altres sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS).

Per a mitigar la pol·lució, s’utilitzara la barrera acústica vegetal, les espècies vegetals que optimitzen la retenció de partícules en suspensió tot l’any i la maximització de la massa verda com a filtre de gasos contaminants.

Quant a la biodiversitat, el nou eix verd de l’avinguda d’Ausiàs March aporta la selecció d’espècies adaptades a les condicions ambientals, espècies autòctones de baix manteniment, espais per a mascotes, espècies de flora variada (base alimentària de microfauna i foment de l’activitat pol·linitzadora), superfícies permeables i acabats que generen diferents hàbitats de microfauna (herba/grava/terra/fulles/aigua), foment de la nidificació, presència d’aigua i densitat de vegetació variable.

Els criteris utilitzats per al disseny són el d’accessibilitat universal, perspectiva de gènere i d’edat i vida activa. L’accessibilitat, aporta passos de vianants a nivell, reducció de la longitud dels passos per a vianants, mobiliari adaptat i distribució adaptada a persones amb discapacitat visual i auditiva. En paraules del regidor Sanjuán, aquests criteris són “necessaris per a adaptar la ciutat a la seua nova estructura poblacional i sociològica”.

Dins dels criteris de perspectiva de gènere edat i vida activa, aquest espai serà un entorn fàcil i segur per als vianants, accessible, jugable amb condicions d’il·luminació i visibilitat de l’entorn òptimes, amb millor visibilitat del comerç i activitat ciutadana. A més serà un entorn separat del trànsit amb zones de jocs i espais de joc lliure, zones d’exercici saludable i àrees de descans.

Aquesta actuació recuperarà espai per a vianants i juntament amb el “Corredor Verd València Sud” i el Parc Central, cus i dinamitza els barris del sud-est de València, en un eix verd paisatgístic i de biodiversitat que ajuda al canvi climàtic i s’emmarca dins de la línia amb els objectius de desenvolupament sostenible ODS I l’Estratègia 2030. “El corredor verd València Sud ja presentat, arriba fins al Parc Central on també arribaria Ausiàs March, formant un triangle verd en els barris del sud de la ciutat que envoltarien també el parc de Malilla, com a gran parc de barri” ha afegit Sanjuán.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats