La Generalitat Valenciana sanciona en set mesos 38 vehicles de plataformes com Cabify per incomplir la precontractació

Diversos VTC estacionats.

La Generalitat Valenciana va aprovar al final del mes de març passat el decret llei que regula la prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor (VTC) que ofereixen plataformes com Cabify, ja que la precontractació de 15 minuts establida en la normativa va motivar que Uber deixara de prestar servei al territori valencià.

A més de la precontractació, que en ciutats com València s’ha ampliat a una hora, el decret estableix que cadascun dels vehicles mitjançant els quals es du a terme l’activitat haurà de portar un distintiu d’identificació. Tampoc podran, en cap cas, circular per les vies públiques a la recerca de clientela ni propiciar la captació de persones viatgeres que no hagueren contractat prèviament el servei mitjançant geolocalització.

Finalment, no es permet l’estacionament en les vies públiques ni en llocs d’alta concentració d’usuaris potencials, hi han d’estacionar en garatges o aparcaments no situats en la mateixa via pública.

Així, entre el mes d’abril en què va entrar en vigor el decret i el d’octubre, la Conselleria de Mobilitat ha tramitat 38 expedients sancionadors contra VTC per incomplir alguns d’aquests aspectes.

En concret, fonts del departament que dirigeix el conseller Arcadi España han informat que la majoria de les sancions són per manca de títol habilitant, fer serveis fora de la residència de l’autorització, captació o recollida de clients que no hagen contractat el servei prèviament o manca de full de ruta.

Sobre l’import de les sancions, han explicat que s’estableix d’acord amb el que marca la Llei d’ordenació dels transports terrestres (LOTT) i que poden oscil·lar des de 100 euros (infraccions lleus) fins a 4.001 euros (infraccions molt greus, encara que aquesta xifra es pot superar en casos de reincidència).

Però les inspeccions i les sancions no solament han caigut de la banda dels VTC. Entre gener i octubre també s’han posat 246 sancions al sector del taxi en el territori valencià per incompliments tant de la LOTT com de la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana.

Les mateixes fonts han informat que la majoria de les sancions, els imports de les quals poden oscil·lar entre 100 euros de les lleus i 4.001 euros de les molt greus, i arribar a 6.000 euros en cas de reincidència, s’han tramitat per aspectes com manca de llicència, per incompliment del règim tarifari o no disposar dels quadres de tarifes en un lloc visible, per falta de neteja, falta de documentació, alteració o utilització inadequada dels distintius.

La xifra de denúncies més elevada en el sector del taxi ve motivada per la quantitat més gran de vehicles en servei. Segons les últimes dades de la Conselleria, la Comunitat Valenciana compta amb 4.747 llicències de taxis operatives davant de 671 de VTC.

Sobre aquest tema, el president de la Confederació de Taxistes Autònoms valencians, Antonio del Molino, ha denunciat que l’aplicació mòbil de Cabify no exigeix la precontractació de 15 minuts quan se sol·licita un servei, per la qual cosa incompleix sistemàticament el decret aprovat pel Consell.

A més, ha lamentat que les sancions són més dures en el cas dels taxis: "Per incompliments similars es posen multes de 1.000 euros als taxistes i de 400 euros a les VTC, ja que depenen de la normativa estatal", ha lamentat.

Per aquest motiu, ha sol·licitat més controls en el compliment de la normativa de les VTC i que s’equiparen les quanties de les sancions.

De la seua banda, Unauto, patronal de les VTC, no ha considerat oportú fer valoracions sobre aquest tema.

De la seua banda, el conseller de Mobilitat, Arcadi España, ha assegurat que són conscients "de la importància de controlar i regular el compliment de la normativa tant per part del sector del taxi com de les VTC, per això des de la Conselleria estan destinant tots els mitjans de què es disposa amb la voluntat d’incrementar els controls per a poder garantir la prestació de serveis correcta".

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats